Vårt ansvar
 

Kvalitet för oss är mer än en bra produkt och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en gåva. Det handlar lika mycket om att säkerställa arbetsförhållanden på den fabrik varan tillverkas. Vi jobbar hellre med samarbetspartner än med någon som bara levererar en vara. Precis som vi ser på relationen med våra kunder, vi tror att fler möjligheter finns genom nära samarbeten.

Amfori

Vinga är medlemmar Amfori (fd BSCI), ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Amfori förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och här får vi stöttning i arbetet mot en etisk leverantörskedja. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner. Tillsammans med våra leverantörer hjälper vi dem att utveckla en mer hållbar arbetsplats.

 

Vinga Guangzhou

På Vingas kontor i Kina, Guangzhou, jobbar idag tre personer Flora, Michelle och Bella. De arbetar dagligen med order- och leverantörsuppföljning och tack vare dem kan vi skapa ett nära samarbete med våra samarbetspartners. Vi kan snabbt besöka fabriker för kvalitetskontroller innan skeppning eller för besök innan ett samarbete med en ny fabrik inleds.

 

Kvalitetssystem

Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 hjälper oss att bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. Med hjälp av systemet upprättar vi riktlinjer för vårt arbete så att vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar och säkrar kvaliteten på våra tjänster och produkter.

 

Centre of Hope Primary School

Sedan många år stödjer Vinga en skola i Lijing i provinsen Yunnan i södra Kina. Detta var en möjlighet att inleda ett stöttande projekt direkt på plats i det land där största delen av vår tillverkning sker idag. Projektet bidrar till att förse skolan med utbildningsmaterial och annat som underlättar och förbättrar barnens utbildning.

Miljö

Vinga's hållbarhetsarbete strävar mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och vår sociala samvaro. Allt vi gör påverkar naturen runt omkring oss och alla som lever i den. Vi är övertygade om att det går att göra det vi gör idag men på ett mycket bättre sätt. Vi har mängder av spännande möjligheter, enorma utmaningar och ett oändligt arbete framför oss. Följ med från början i vårt arbete, läs hur vi arbetar idag och ur vi tänker om framtiden.

 

Aktuellt

Leverantörsutbildning
I Mars 2018 höll Vinga en utbildning med våra största samarbetspartners i Kina. Vi presenterade vårt verktyg Chemicals in focus och höll en dags utbildning i hur vi vill arbeta med detta, vad det innebär för fabrikerna som gör produkterna och den som levererar råvaror. Leverantörerna fick en större förståelse för varför detta arbetet är så viktigt och kunskap i hur vi enkelt kan kommunicera gällande kemikalielagstiftningen och våra produkter. Totalt åtta leverantörer deltog och utbildningen vände sig denna gången till leverantörer av textilprodukter.

 

Chemicals in focus

För att på ett tydligt sätt kommunicera lagkrav till våra fabriker och kunna ha kontroll på våra varor arbetar vi med ett produktverktyg som vi kallar Chemicals in focus. Med hjälp av verktyget bryter vi ner produkten på komponentnivå för att på ett effektivt sätt hantera varje del och dess innehåll. 

 

ISO-14001

För att kunna identifiera och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan är vi certifierade enligt ISO-14001. Standarden ger stöd i att t ex minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp. Miljömålen i systemet är i dag knutna till koldioxidutsläpp.

Naturskyddsföreningen

Vi tror att kunskap och intresse för miljöfrågor är avgörande för att kunna minimera vår miljöpåverkan, därför är vi stödföretag hos Naturskyddsföreningen. Vi hjälper på detta sätt till att stötta projekt inom klimat- och miljörelaterade frågor. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation, som medlemmar här bidrar vi till att de kan göra sitt yttersta för att sätta miljöfrågor högt på agendan i Sverige och EU. Informationen vi får härifrån hjälper oss också att fatta beslut gällande vilka insatser vi ska göra, hur de ska göras samt att de gör så stor nytta som möjligt.

 

Produktcertifieringar

På Vinga jobbar vi med några utvalda produktcertifieringar för att så långt det går kunna säkerställa en produkts ursprung och innehåll.
 

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 är ett omfattande test- och certifieringssystem för alla led i den textila produktionskedjan.
 

GOTS
GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för naturfiber. Standarden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen berör både miljömässigt och socialt ansvar genom hela produktionsledet. I Vingas sortiment har vi idag strandhanddukar och bärkassar som är tillverkade av GOTS-certifierad bomull.
 

BCI Cotton
Certifieringen bidrar till att utveckla projekt som stödjer mer hållbar odling av bomull, både för odlingsmarken och för arbetarna på fältet. Alla Vingas frottéhanddukar och bäddset är idag certifierade enligt GOTS.
 

EU Ecolabel
Detta är EU:s officiella miljömärkning där krav ställts på miljö, funktion, hälsa och kvalitet ur ett livscykelperspektiv. Vingas bäddset är certifierade enligt EU Ecolabel.

 

Produktutveckling och produktion

Skapandet av en Vingaprodukt pågår året runt och hela tiden söker vi efter nya, mer miljövänliga material, lägre energiförbrukning och mindre utsläpp i produktionen. Produktutvecklingen för oss handlar om att sträva efter långsiktiga lösningar och vi arbetar med att produktutveckla över en längre period. Tar vi oss tiden till ett grundligt arbete här tror vi också att vi har större möjligheter att skapa en mer hållbar produkt, som kan leva under lång tid. En viktig del, och en stor utmaning i produktutvecklingen är att jämföra miljöpåverkan för olika material ur ett livscykelperspektiv, för att säkerställa att vi gör minimalt med avtryck. Via medlemskapet i kemikaliegruppen håller vi oss uppdaterade gällande den senaste forskningen inom kemi- och miljörelaterade frågor, en viktig vägvisare för beslutsfattning.